İslam Ahlakının Kaynakları Nelerdir?


İslam ahlakı, hayatı yönlendiren ilkelerden oluşur. Bu ilkelerin temel kaynağı

Kur’an-ı Kerim
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatı ve sözleridir.

İslam ahlakının ilk kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an’ın ortaya koyduğu tüm güzellik ve değerler, İslam ahlakını ifade eder.Kur’an öncelikle insanın bireysel ve toplumsal özelliklerini kabul ederek onu ahlaki bir varlık haline getirecek genel kaideleri koyar. Kur’an insani özellikleri göz önünde bulundurarak inanmış insanda bir şuur hali meydana getirmeye çalışır. Bu şuur hali, Kuran’ın ana temaları olan iman, ibadet ve ahlaki bir temele oturtulan insan ilişkilerinde kendini gösterir.
  Kur’an ahlaki değerleri iyi ve kötüyü bize en güzel ve etkileyici şekilde tanıtır. Kur’an-ı Kerim iyi  ve kötü işleri tanıttıktan sonra iki yoldan birini tercih edenlerin akıbetini haber verir. Böylece insana davranışlarının neticesini peşinen haber vermek suretiyle kendini ayarlama imkanı sağlar. Kur’an iyilik ve güzelliklerin yapılmasında ruh ve gönülleri ahlak dışı kaygılardan niyet ve düşüncelerden olabildiğince arındırmayı öngörür. Kur’an, daimi olarak imana ve Salih amele vurgu yaparak kişinin inandıklarıyla tutarlı bir hayat sürdürmesini ister.
  İslam ahlakının ikinci kaynağı peygamberimiz Hz. Muhammed’inhayatı ve sözleri yani Sünneti’dir. Sevgili Peygamberimiz Allah’ın buyruklarını eksiksiz bir şekilde insanlara bildiren ve bubuyrukları en iyi şekilde uygulayan örnek insandır.Ahlaki güzellikleri tamamlamin gönderilmiş olan yüce Peygamberimiz, yaşantısı ve sünnetiyle bir ahlak eğitimcisi işlevi görmüştür. Onun örnekliği inancıyla tutarlı bir hayat yaşamasında aranmalıdır. Şüphesiz onun ahlak eğitim ve öğretimini anlamak, hayatını tüm ayrıntılarıyla incelemekle mümkün olacaktır.
  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i örnek almak, İslam’a inananlar için insani ve imani bir görevdir. Bu yüzden o, her dönem için örnek ve model insandır. Ancak, onu gerçekten örnek alabilmenin bir takım şartları vardır. Bu şartların başında Kur’an-ı Kerim’i iyi öğrenmek gelir. Çünkü Hz. Peygamber, hayatını Kur’an’a göre yönlendirmiştir. Onun hayatı ve yaşantı halindeki Kur’an tefsiri gibidir. Hz. Aişe’ye Peygamberimizin ahlakının nasıl olduğu sorulduğu zaman şu cevabı vermiştir:  “ O’nun ahlakı Kur’an idi.” Bu bakımdan Kuran’ı iyi öğrenmek , onun örnekliğini anlamanın öncelikli şartıdır.Sevgili Peygamberimizi örnek alabilmenin ikinci şartı; onun olaylar karşısındaki takındığı tavırlarını iyi bilmektir.Bu durum ise onun hayatını iyi öğrenmekten geçer. Çünkü Hz Peygamberin hayatı dini buyrukların sosyal hayata geçirilmiş somut şekilleri  ilahi vahyin somutlaşmış görünümleridir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Anonim Seçerek Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Yorumlayabilirsiniz....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...